Juridisch advies
Spaar­nelan­den

Juridisch en Strategisch Advies

Opdrachtgever:
Spaarnelanden nv

Rol:
juridisch adviseur

Periode:
2017 – 2018

Wie:
Gerben Schuh­macher

Spaarnelanden is het integrale onderhoudsbedrijf voor het beheer en onderhoud van de fysieke ruimte in Haarlem en omgeving.

Spaarnelanden is verzelfstandigd van de gemeente Haarlem.

Sinds ruim twee jaar verricht Spaarnelanden het beheer en onderhoud in Haarlem op grond van een overeenkomst met de gemeente waarop de UAV-GC 2005 van toepassing is.

Het werken op grond van deze geïntegreerde overeenkomst is innovatief. Maar het is ook een leerproces geweest voor zowel Spaarnelanden als voor de gemeente.

Ondanks het feit dat er veel vooruitgang is geboekt doen zich toch met enige regelmaat vraagstukken en ook conflicten voor tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die voor Spaarnelanden ondersteuning vergen van een juridisch adviseur die goed thuis is in de UAV-GC en die de verhoudingen tussen een gemeentelijke opdrachtgever en een verzelfstandigde dienst goed begrijpt.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons