Nationaal Park
Heuvelrug

Juridisch en Strategisch Advies

Opdrachtgever:
Provincie Utrecht

Rol:
Onderzoek naar de governance voor het Nationaal Park Heuvelrug (NPH) & opzetten organisatie NPH

Periode:
2016 - heden

Wie:
Gerben Schuh­macher,

De Provincie Utrecht heeft namens alle betrokken partijen WB de Ruimte opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de governance voor het Nationaal Park Heuvelrug. Betrokken partijen zoeken voor het Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl naar een nieuwe, daadkrachtige manier van samenwerken. WB de Ruimte heeft onder betrokkenen wensen en eisen voor een nieuw sturingsmodel geïnventariseerd en een advies uitgebracht over de werkwijze van een slagvaardige organisatie en de juridische organisatievormen voor het Nationaal Park Nieuwe Stijl met een aanzet voor het vervolg.

WB de Ruimte begeleidt ook de transformatie naar de nieuwe organisatievorm. Dit houdt in: procesbegeleiding in de organisatieverandering en inhoudelijke en juridische uitwerking van het gekozen sturingsmodel.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons