Omgevingsmanagement Programma Integraal
Rivier­management

Omgevingsmanagement

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol:
Omgevingsmanager

Periode:
November 2022 - heden

Wie:
Tom Radstaak

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken de komende decennia samen aan een vitaal, bevaarbaar, veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst. Dit doen ze vanuit een gezamenlijk belang met inbreng van maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en kennisinstellingen. In afstemming met andere ontwikkelingen in het rivierengebied, zoals de versterking van de dijken binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma en natuurontwikkeling vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

Binnen het programma IRM (Integraal Riviermanagement) wordt toegewerkt naar een tweetal beleidsbeslissingen op gebied van rivierbodemligging en afvoercapaciteit van de rivier. Deze beleidsbeslissingen worden vastgelegd met het omgevingswet-instrument ‘onverplicht programma’.

Binnen programma IRM is Tom Radstaak actief als strategisch omgevingsmanager en coördinator beheer, omgeving en communicatie. Vanuit deze rol geeft Tom leiding aan het omgevingsteam, met daarin naast omgevingsmanagers ook communicatieadviseurs en een projectbeheerser. In het (P)MT vertegenwoordigd Tom het omgevingsspoor en geeft hij, samen met collega (P)MT-leden, mede richting aan het programma.
Binnen het omgevingsteam heeft Tom een belangrijke rol in bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten en het contact met (prioritaire) stakeholders.

Bron afbeelding: Platform Participatie

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons