Prog­rammasec­retariaat Programma
Integraal Rivier­management

Project- en programmabeheersing

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol:
Programmasecretaris

Periode:
Januari 2023 - heden

Wie:
Bert Verboon

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken de komende decennia samen aan een vitaal, bevaarbaar, veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst. Dit doen ze vanuit een gezamenlijk belang met inbreng van maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en kennisinstellingen. In afstemming met andere ontwikkelingen in het rivierengebied, zoals de versterking van de dijken binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en natuurontwikkeling vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Binnen het programma IRM (Integraal Riviermanagement) wordt toegewerkt naar een tweetal beleidsbeslissingen op het gebied van rivierbodemligging en afvoercapaciteit van de rivier. Deze beleidsbeslissingen worden vastgelegd met het omgevingswet-instrument ‘onverplicht programma’.

Binnen het programma is Bert Verboon actief als Programmasecretaris IRM. Vanuit deze rol is Bert met name verantwoordelijk voor de organisatie en voorbereiding van het (P)MT, het Kernteam (gedelegeerd opdrachtgevers) en de Stuurgroep (bestuurders vanuit regio’s en hoog ambtelijke vertegenwoordigers vanuit het Rijk), inclusief de benodigde verslaglegging.

Daarnaast is Tom Radstaak binnen dit programma Omgevingsmanager.

Voor meer informatie over dit programma zie de website: https://www.bouwplaatsirm.nl/

Bron afbeelding: https://magazines.deltaprogramma.nl/deltanieuws/2021/02/pilotprojecten-irm-meerwaarde-door-samenwerking

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons