Mijlpaal binnen Ten­neT-project Zuid-West 380 kV Oost

Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding die van Rilland naar Tilburg moet gaan lopen. De huidige verbinding heeft te weinig capaciteit om duurzame elektriciteit te transporteren en onderhoud is niet mogelijk zonder de levering van elektriciteit te verminderen.

In 2015 waren vanuit WB de Ruimte Wim Korf, Hans van Engelenburg en Jochem Dijkshoorn al betrokken bij het opstellen van een alternatieve studie voor het tracé van deze verbinding.

Vanaf 2016 hebben Heleen Sarink en Jochem Dijkshoorn vanuit WB de Ruimte en William Hartman en Antje Tenhaaf vanuit ons netwerk wbNET gewerkt aan de uitwerking van het tracé en het milieueffectrapport. Het resultaat daarvan ligt nu ter inzage.

Onze collega’s Peter Sandee en Catelijn Muller-Vencken zijn bezig met de voorbereiding van de aanbestedingen van de bouw van de nieuwe verbinding.

Klik onderaan deze pagina op de link (pdf) om het bericht vanuit TenneT te lezen.