Video: Watervisie Gouda

Afgelopen week was Mees Arkesteijn op bezoek bij Heleen Sarink in Gouda om te filmen voor de website. Onderwerp? De Watervisie Gouda.

Onder begeleiding van WB de Ruimte heeft de Wateralliantie vorig jaar een Watervisie opgesteld. De Wateralliantie is een samenwerking van verschillende vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor behoud van het cultuurhistorische watersysteem in de binnenstad van Gouda.

De Watervisie geeft antwoord op de vragen hoe de zuidelijke binnenstad van Gouda weer levendig en vitaal kan worden en hoe de binnenstad van Gouda beschermd kan worden tegen bodemdaling en klimaatverandering.

Naast Heleen waren tevens Jordy van Dienst en Huib van der Kolk betrokken bij de begeleiding van de Watervisie Gouda.

WB de Ruimte is trots meegewerkt te hebben gewerkt aan deze Watervisie!

Meer weten? Neem eens een kijkje op de projectpagina.