Jordy van Dienst

Contactgegevens

E-mail:
Jordy.vanDienst@wbderuimte.nl

Telefoon:
06-82921063

LinkedIn:
Jordy van Dienst

Jordy is een bevlogen adviseur met een sterk inlevingsvermogen, creativiteit en een analytische blik. Zijn opleidingen ruimtelijke ordening & planologie en bestuurskunde zijn een stevige basis en van daaruit werkt hij met veel plezier en toewijding aan complexe ruimtelijke vraagstukken. Jordy heeft een luisterend oor en neemt elk belang of wens vanuit de omgeving van projecten serieus in zijn rol als omgevingsmanager. Zijn oplossingsgerichtheid, het denken in mogelijkheden en zijn kracht om een verhaal overtuigend te brengen, kunnen van grote meerwaarde zijn in complexe projecten. Een tevreden omgeving is voor hem een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een project. 

Rioolwaterzuivering HDSR

Jordy pakt momenteel omgevingstaken op met betrekking tot de nazorg van de oplevering van de nieuwe zuivering in Utrecht. Concreet zijn dit werkzaamheden ten aanzien van de geurproblematiek. Hoewel het probleem van technische aard is, zorgt Jordy ervoor dat omwonenden op de hoogte blijven bij nieuwe ontwikkelingen, hij vragen beantwoordt en afstemt met de gemeente in geval projecten in de nabije omgeving gaan plaatsvinden. Daarnaast draagt Jordy bij aan de conditionering van de bouw van een warmtepomp in samenwerking met Eneco. Deze warmtepomp gebruikt de warmte van het gezuiverde afvalwater en brengt deze verder op temperatuur voor levering aan het warmtenet. Circa 10.000 huishoudens kunnen hierdoor van warmte worden voorzien. Verder draagt hij bij aan de conditionering van de sloop van de oude zuiveringsinstallatie en stelt samen met een collega een plan op voor de herinrichting van het daarbij vrijkomende terrein. Tot slot werkt Jordy samen met collega’s aan een handreiking ten aanzien van de stikstofproblematiek, om impasses a.g.v. stikstofdepositie in projecten in de toekomst te voorkomen.

Naast zijn rol als adviseur omgevingsmanagement is Jordy altijd op zoek naar nieuwe kennis en uitdagingen. Hij wilt zich oriënteren en breed inzetbaar maken op thema’s als ruimte, milieu, energie en klimaat.

projecten waar Jordy aan gewerkt heeft