Watervisie Gouda

Proces- en dialoogbegeleiding

Opdrachtgever:
MVO

Rol:
Procesbegeleiding, schrijver Watervisie

Periode:
2018-2019

Wie:
Heleen Sarink,
Jordy van Dienst

De Wateralliantie heeft onder begeleiding van WB de Ruimte een Watervisie opgesteld voor de binnenstad van Gouda. De Wateralliantie is een samenwerking tussen verschillende Goudse vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor het behoud van het cultuurhistorisch watersysteem van Gouda en de monumentale omgeving hiervan.

De Watervisie is het resultaat van een discussie over dit onderwerp tussen de vrijwilligersorganisaties die zijn vertegenwoordigd in de Wateralliantie. WB de Ruimte heeft door middel van een aantal bijeenkomsten het gesprek gefaciliteerd over de vraag welke belangen de organisaties vertegenwoordigen, welke visies en standpunten zij met elkaar delen en hoe de Watervisie er uit moet zien. In de Watervisie geven de organisaties hun visie op water in de binnenstad van Gouda. Naar aanleiding van de bijeenkomsten is de visie gebaseerd op een drietal thema‚Äôs: cultuurhistorie, klimaatadaptatie en economie. De Watervisie geeft antwoord op de vragen hoe het erfgoed van Gouda bewaard kan blijven, hoe de stad gesteld kan staan voor een veranderd klimaat en de zuidelijke binnenstad weer levendig en vitaal wordt. Het water in de binnenstad in Gouda is waardevol en kan door slimme innovaties, daadkracht en visie weer leven in de brouwerij brengen! Op 18 juli 2019 is de Watervisie gepresenteerd door de Wateralliantie aan het college van B&W van de gemeente Gouda. Daarnaast is de visie op 17 oktober 2019 aan een breed publiek gepresenteerd tijdens de Waterconferentie Gouda. De visie heeft een breed draagvlak en is aanleiding geweest voor nieuwe onderlinge samenwerkingen en kennisuitwisseling.

WB de Ruimte heeft de ontwikkeling van de Watervisie helpen opstellen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Heleen Sarink, Huib van der Kolk en Jordy van Dienst hebben het proces om te komen tot een Watervisie begeleid. De gemeente en het hoogheemraadschap spraken hun waardering uit voor de visie en de rol van WB de Ruimte.

Voor meer informatie over deze aanpak en/of de Watervisie, neem contact op met Heleen.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons