Knooppunt Leiden
Centraal

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Gemeente Leiden

Rol:
Assistent projectmanager

Periode:
sept 2022 - heden

Wie:
Jordy van Dienst

Leiden Centraal is qua grootte het 6de station van Nederland en vervult een belangrijke (inter)regionale functie. En de Leidse regio blijft groeien. De ontwikkelingen in het stationsgebied, in Leiden en de regio betekent ook een toename in het aantal reizigers. Bovendien trekt enerzijds de historische binnenstad veel bezoekers en toeristen. En anderzijds ligt aan de noordwestzijde van het station het Life Bio Science Park (LBSP), waar het LUMC, de universiteit Leiden en vele kantoren en laboratoria zijn gevestigd van bedrijven in de biomedische sector. Dit park groeit met zo’n 1.000 arbeidsplaatsen per jaar.

Voor het kunnen blijven faciliteren van alle bewegingen in en door het gebied en het garanderen van de bereikbaarheid van de regio, moet het ‘knooppunt’ Leiden Centraal worden klaargemaakt voor de toekomst. Die opgave is complex: een projectgebied niet groter dan 1 km2, met veel vastgoed er in. Dit vraagt om structurele aanpassingen in de spoorzone, het anders organiseren van verbindingen, het anders inrichten van de ruimte en een integrale aanpak van bus- en treinstation. Dit alles met een hoge kwaliteit van de openbare ruimte met een aangenaam en groen verblijfsklimaat.

Knooppunt Leiden Centraal is een deelproject binnen de MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn. De Oude Lijn loopt van station Dordrecht via Schiedam, Den Haag NOI naar Leiden. Naast het aanpakken van deze knooppunten wordt de infrastructuur op het tracé aangepakt. Zoals de bouw van nieuwe stations, extra sporen en een hogere frequentie in de dienstregeling.

Jordy is als assistent projectmanager betrokken bij de MIRT-verkenning knooppunt Leiden Centraal. Hij ondersteunt de projectmanager bij organisatorische en administratieve vraagstukken en is vraagbaak en aanspreekpunt voor het gehele projectteam. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie, gemeente Leiden, ProRail, NS, het LUMC. Gedurende de MIRT-verkenning wordt het team ondersteund door een consortium bestaande uit RHDHV, West 8, Bethem Crouwel en AT Osborne. Tot slot ondersteunt Jordy projectteamleden op inhoudelijke vraagstukken, bewaakt de voortgang en draagt bij aan de interne communicatie en afstemming.

Afbeelding: een overzichtsbeeld van het Leidse Stationsplein uit de stedenbouwkundige visie van MAXWAN Architects + URBANISTS uit Rotterdam

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons