Knooppunt Leiden
Centraal

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Gemeente Leiden

Rol:
Assistent projectmanager

Periode:
sept 2022 - heden

Wie:
Jordy van Dienst

Als assistent projectmanager ondersteunt Jordy het kernteam knooppunt Leiden Centraal. Hij zorgt ervoor dat ieder teamlid weet waar die staat, geïnformeerd en voorbereid is. Onderdeel van zijn taken zijn agenda’s van verschillende gremia voorbereiden, zorg dragen voor de verslaglegging, het organiseren en inhoudelijk bijdragen aan het raakvlakkenmanagement en de projectbeheersing en overzicht creeëren waar dat nodig is. Jordy neemt tevens omgevingsmanagementervaring mee. Jordy is vraagbaak, signaleert voortijdig mogelijke issues en jaagt acties na. Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie, gemeente Leiden, ProRail, NS, het LUMC.


Leiden Centraal

Leiden Centraal is het zesde station van Nederland en vervult een belangrijke (inter)regionale functie. En: de Leidse regio blijft groeien. De ontwikkelingen in het stationsgebied, Leiden en de regio betekent ook een toename in het aantal reizigers. Voor het kunnen blijven faciliteren van alle bewegingen in en door het gebied en het garanderen van de bereikbaarheid van de regio, moet het ‘knooppunt’ Leiden Centraal worden klaargemaakt voor de toekomst. Die opgave is complex: een projectgebied niet groter dan 1 km2 met veel ruimteclaims. Dit vraagt om structurele aanpassingen in de spoorzone, het anders organiseren van verbindingen, het anders inrichten van de ruimte en een integrale aanpak van bus- en treinstation. Dit alles met een hoge kwaliteit van de openbare ruimte met een aangenaam en groen verblijfsklimaat.

Knooppunt Leiden Centraal is een project binnen de MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn. De Oude Lijn loopt van station Dordrecht via Schiedam, Den Haag NOI naar Leiden. Naast het aanpakken van deze knooppunten wordt de spoorinfrastructuur op het tracé aangepakt en worden de mogelijkheden onderzocht voor een hogere rijfrequentie van sprinters.

Wil je meer weten over dit project? Stuur vooral een bericht!

Afbeelding: een overzichtsbeeld van het Leidse Stationsplein uit de stedenbouwkundige visie van MAXWAN Architects + URBANISTS uit Rotterdam

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons