HDSR
riool­water­zuiveringsinstal­latie

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Rol:
Junior Adviseur omgevingsmanagement en omgevingsmanager

Periode:
2020 - 2022

Wie:
Jordy van Dienst,
Jochem Dijkshoorn

Midden in de stad Utrecht, in de wijk Overvecht, ligt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

De oude installatie die in 2019 uit gebruik is genomen, had einde levensduur bereikt en moest worden vervangen. Op hetzelfde terrein is een nieuwe, veel compactere RWZI gebouwd. Deze installatie is sinds april 2019 in gebruik en op 7 oktober officieel geopend door minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

Aan dit project werkte Jordy als junior adviseur omgevingsmanagement en Jochem als omgevingsmanager.

Een paar voorbeelden van hun werkzaamheden:

  • nazorg van de oplevering van de nieuwe zuivering; werkzaamheden t.a.v. de geurproblematiek. Omwonenden op de hoogte houden van de nieuwe (technische) ontwikkelingen.
  • conditionering van de bouw van een warmtepomp, in samenwerking met Eneco. Deze warmtepomp gebruikt de warmte van het gezuiverde afvalwater en brengt deze verder op temperatuur voor levering aan het warmtenet. Circa 10.000 huishoudens kunnen hierdoor van warmte worden voorzien.
  • conditionering van de sloop van de oude zuiveringsinstallatie en het opstellen van een plan voor de herinrichting van het daarbij vrijkomende terrein.
  • een handreiking opstellen t.a.v. de stikstofproblematiek om impasses als gevolg van stikstofdepositie in projecten in de toekomst te voorkomen.

Wat de nieuwe RWZI zo speciaal maakt is dat de installatie is gebouwd met de nieuwe Nereda®-zuiveringstechnologie. Door de toepassing van deze technologie heeft de zuivering de Global Water Award voor “Wastewater Project of the Year 2019” in de wacht gesleept. Het is de grootste zuivering van Nederland met deze technologie. Het complex zuivert maximaal 75 miljoen liter afvalwater per dag. De technologie zorgt ervoor dat de concentratie fosfaten en stikstof wordt gehalveerd, de zuivering 30% minder energie verbruikt en deze 4 keer minder ruimte in beslag neemt. Deze ruimtebesparing komt doordat geen grote nabezinktanks nodig zijn. In plaats daarvan zijn slechts 6 Nereda-reactoren nodig om het afvalwater te zuiveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jochem of Jordy of kijken op de website van HDSR: www.hdsr.nl/rwziutrecht.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons