HDSR
riool­water­zuiveringsinstal­latie

Management

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Rol:
Junior Adviseur omgevingsmanagement

Periode:
april 2020 - heden

Wie:
Jordy van Dienst

Midden in de stad Utrecht, in de wijk Overvecht, ligt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

De oude installatie die in 2019 uit gebruik is genomen, had einde levensduur bereikt en moest worden vervangen. Op hetzelfde terrein is een nieuwe, veel compactere RWZI gebouwd. Deze installatie is sinds april 2019 in gebruik en op 7 oktober officieel geopend door minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

Op 6 april jl. is onze collega Jordy van Dienst aan de slag gegaan als junior adviseur omgevingsmanagement bij het project rwzi Utrecht.

Wat doet Jordy?

Jordy pakt momenteel omgevingstaken op met betrekking tot de nazorg van de oplevering van de nieuwe zuivering. Concreet zijn dit werkzaamheden ten aanzien van de geurproblematiek. Hoewel het probleem van technische aard is, zorgt Jordy ervoor dat omwonenden op de hoogte blijven bij nieuwe ontwikkelingen, hij vragen beantwoordt en afstemt met de gemeente in geval projecten in de nabije omgeving gaan plaatsvinden. Daarnaast draagt Jordy bij aan de conditionering van de bouw van een warmtepomp in samenwerking met Eneco. Deze warmtepomp gebruikt de warmte van het gezuiverde afvalwater en brengt deze verder op temperatuur voor levering aan het warmtenet. Circa 10.000 huishoudens kunnen hierdoor van warmte worden voorzien. Verder draagt hij bij aan de conditionering van de sloop van de oude zuiveringsinstallatie en stelt samen met een collega een plan op voor de herinrichting van het daarbij vrijkomende terrein. Tot slot werkt Jordy samen met collega’s aan een handreiking ten aanzien van de stikstofproblematiek, om impasses a.g.v. stikstofdepositie in projecten in de toekomst te voorkomen.

Nieuwe Technologie

Wat de nieuwe rwzi zo speciaal maakt is dat de installatie is gebouwd met de nieuwe Nereda®-zuiveringstechnologie. Door de toepassing van deze technologie heeft de zuivering de Global Water Award voor “Wastewater Project of the Year 2019” in de wacht gesleept. Het is de grootste zuivering van Nederland met deze technologie. Het complex zuivert maximaal 75 miljoen liter afvalwater per dag. De technologie zorgt ervoor dat de concentratie fosfaten en stikstof wordt gehalveerd, de zuivering 30% minder energie verbruikt en deze 4 keer minder ruimte in beslag neemt. Deze ruimtebesparing komt doordat geen grote nabezinktanks nodig zijn. In plaats daarvan zijn slechts 6 Nereda-reactoren nodig om het afvalwater te zuiveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jordy van Dienst of kijken op de website van HDSR: www.hdsr.nl/rwziutrecht.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons