José Biewenga

Contactgegevens

E-mail:
Jose.Biewenga@wbderuimte.nl

Telefoon:
06-51129073

LinkedIn:
José Biewenga

‘Doen wat nodig is’, vanuit dat perspectief levert José haar bijdrage aan teams en organisaties. Op inhoud weet men elkaar vaak wel te vinden, maar het is lastig om te vertragen en elkaar écht te begrijpen wanneer het lastiger wordt. José helpt met het concretiseren van ambities en het oplossen van de dingen die in de weg staan. Zij zorgt voor verbinding: tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties en tussen visievorming en uitvoering en zet daarbij het gemeenschappelijke doel centraal, met oog voor de (verschillende) belangen. Vanuit haar ervaring als teamcoach weet zij dat aandacht voor de menselijke kant werkt als hefboom. José beweegt makkelijk in – en tussen – verschillende contexten en leg actief de verbindingen. Om veranderingen duurzaam vorm te geven kijkt zij naar zowel de harde kanten (processen, besturing, etc) als de zachte kanten (teamwork, leiderschap, cultuur) van een organisatie/opgave.

José krijgt energie van de vertaling strategische vraagstukken naar de praktijk. Ze heeft snel en feilloos door hoe de hazen lopen en wie de formele en informele leiders zijn. Met oprechte aandacht voor de personen met wie zij te maken heeft. Een lastig gesprek gaat ze daarbij niet uit de weg.  José houdt van vernieuwing, of beter nog: van in beweging zijn met als doel het beter en leuker te maken.

projecten van José