José Biewenga

Contactgegevens

E-mail:
Jose.Biewenga@wbderuimte.nl

LinkedIn:
José Biewenga

‘Doen wat nodig is’, vanuit dat perspectief lever ik mijn bijdrage aan teams en organisaties. Op inhoud weet men elkaar vaak wel te vinden, maar het is lastig om te vertragen en elkaar écht te begrijpen wanneer het lastiger wordt. Ik help met het concretiseren van ambities en het oplossen van de dingen die in de weg staan. En ik zorg voor verbinding: tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties en tussen visievorming en uitvoering en zet daarbij het gemeenschappelijke doel centraal, met oog voor de (verschillende) belangen. Vanuit mijn ervaring als teamcoach weet ik dat aandacht voor de menselijke kant werkt als hefboom. Ik beweeg makkelijk in – en tussen – verschillende contexten en leg actief de verbindingen. Om veranderingen duurzaam vorm te geven kijk ik naar zowel de harde kanten (processen, besturing, etc) als de zachte kanten (teamwork, leiderschap, cultuur) van een organisatie/opgave.

Ik krijg energie van de vertaling strategische vraagstukken naar de praktijk. Ik heb snel en feilloos door hoe de hazen lopen en wie de formele en informele leiders zijn. Met oprechte aandacht voor de personen met wie ik te maken heb. Een lastig gesprek ga ik daarbij niet uit de weg. Ik houd van vernieuwing, of beter nog: van in beweging zijn met als doel het beter en leuker te maken.

projecten van José