MIRT-Ver­kenning Den Haag
Knooppunt Laan van NOI

Opdrachtgever:
Gemeente Den Haag, Gemeente Leidschendam-Voorburg, MRDH, RET, HTM, NS Stations, ProRail

Rol:
Omgevingsmanager

Periode:
2023 - heden

Wie:
José Biewenga

José is als omgevingsmanager betrokken bij de MIRT-verkenning knooppunt Laan van NOI.  Verantwoordelijk voor het strategisch omgevingsmanagement en de participatie ‘Het is onze ambitie goed te luisteren naar de mensen die in de omgeving wonen, werken en gebruik maken van het station. Er is ruimte voor zorgen, ideeën en wensen. We zijn duidelijk en transparant over de keuzes die gemaakt worden en wat we met de inbreng van de belanghebbenden hebben gedaan. Na afloop kijken we terug op een gezamenlijk traject waarbij belangen zorgvuldig en integraal zijn afgewogen.’

Het stationsgebied Den Haag Laan van NOI verandert de komende jaren in een aantrekkelijk woon-werkgebied. Aan beide kanten van het station komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Met de nieuwe kantoren moet het stationsgebied mede uitgroeien tot een IT Security Campus, een gebied voor organisaties die werken aan internetveiligheid en technologie.

Ook wordt gewerkt aan plannen voor vernieuwing van het station en de stationsomgeving. Daarbij moet het station zich ontwikkelen van voorstadstation naar volwaardig intercitystation. Dit met betere voorzieningen voor de reizigers, zoals een extra kiosk, een aantrekkelijk stationsplein en meer fietsenstallingen. Het gebied wordt erdoor een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

De zuidelijke randstad is de dichtstbevolkte regio van Nederland. Het is een regio die de komende jaren fors groeit, in economie, mensen en in woningen. Zonder goed werkend en duurzaam vervoer is die groei niet mogelijk. Daarom zijn investeringen nodig voor een goede bereikbaarheid.

Met een overkoepelende aanpak verkennen we de komende jaren hoe we dit gaan doen. Ruggengraat voor deze verkenning vormt de Oude Lijn; de spoorlijn die al sinds 1847 mensen tussen Leiden en Dordrecht vervoert. We onderzoeken hoe we de bestaande knooppunten Leiden, Den Haag laan van NOI, Schiedam en Dordrecht verder kunnen ontwikkelen en hoe er meer treinen kunnen rijden in het gebied. We kijken waar nieuwe stations moeten komen en hoe het OV zo kan groeien dat het aansluit bij de economische groei én de leefkwaliteit en behoud van groen in de regio. Een puzzel die we niet alleen willen leggen. In verschillende, gebiedsgerichte deelprojecten vragen we bewoners en bedrijven mee te denken over hun wensen voor de toekomst. Zodat we weten welke keuzes er nodig zijn om de regio duurzaam te laten groeien. En we samen werken aan de toekomst van de Oude Lijn.

Deel dit project

Recente projecten van WB de Ruimte