Adaptief
Prog­rammeren

Proces- en dialoogbegeleiding

Opdrachtgever:
Diversen

Rol:
Trainer

Periode:
doorlopend

Wie:
Liesbeth Verhage,
José Biewenga

Tweedaagse training adaptief programmeren

In deze tweedaagse training maak je kennis met de waarde en principes van Adaptief Programmeren. Je vergroot jouw kennis en versterkt jouw vaardigheden om effectiever te kunnen werken aan besluitvorming in complexe projecten, rekening houdend met de onzekerheden in de omgeving van het project. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee heb je na deze training een goed beeld van wat de methode adaptief programmeren voor jouw project kan betekenen en kan je starten met het toepassen van deze methode!

Adaptief programmeren is een aanpak en planningsmethodiek die besluitvormers helpt bij het maken van beslissingen in complexe omgevingen onder onzekere omstandigheden. Adaptief programmeren speelt flexibel in op actuele ontwikkelingen, en borgt tegelijkertijd lange termijn ambities.
Vraagstukken waarbij dit een rol speelt gaan vaak over investeringen in infrastructuur, in innovaties, beleidsmaatregelen en keuzes tussen technieken in een omgeving die onzeker is. Zo is het adaptief programmeren ontstaan binnen het deltaprogramma.

Eind 2016 is adaptief programmeren door het kabinet omarmd en in de nieuwe Spelregels MIRT opgenomen en daarmee verplicht voor alle MIRT-projecten waarbij onzekerheden impact hebben op de voorkeursstrategie of waar de uitvoering meer dan 10 jaar na de voorkeursbeslissing plaats vindt.

De meerwaarde van adaptief programmeren is merkbaar door:

Minder risico op over- en onderinvestering door rekening te houden met onzekerheden, mogelijkheden optimalisatie over tijd en inbouwen flexibiliteit;
Meer kansen om functionaliteit te verbeteren en innovatieve oplossingen te vinden door bredere scope en zoeken naar meekoppelkansen;
Betere onderbouwing van besluitvorming door meer en betere beslisinformatie;
Effectievere samenwerking tussen partijen doordat deze een ambitie delen en gezamenlijk een voorkeursstrategie zoeken.

Stratelligence en WB de Ruimte ontwikkelden samen een training voor projectleiders en beleidsmakers die aan de slag willen met adaptief programmeren. In een 2-daagse training maak je kennis met waarde van adaptief programmeren en leer je aan de hand van een praktijkvoorbeeld de 4 stappen van adaptief programmeren te doorlopen.

In de training is veel ruimte voor dialoog tussen de deelnemers en uitwisseling van ervaringen en dilemma’s. Juist dit aspect bevordert de praktische toepassing van de methode in je eigen project en wordt door de deelnemers hoog gewaardeerd.

Doelgroep
De training is bedoeld voor professionals, projectleiders en beleidsmakers, die zich willen verdiepen in de werkwijze adaptief programmeren en de vertaling willen maken naar hun eigen praktijk. Deelnemers zijn afkomstig uit diverse overheidsorganisaties en sectoren. Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers. In verband met de werkmethodes tijdens de training is een minimum van 8 deelnemers vereist.

De trainers
Stratelligence stond aan de wieg van het ontwikkelen en toepassen van de werkwijze adaptief programmeren. Betrokkenheid bij het Deltaprogramma, de toepassing van adaptieve aanpak bij Rijkswaterstaat, de brandstofvisie en energietransitie, geeft Stratelligence een schat aan ervaring met de theorie en praktische toepassing van adaptief programmeren.

WB de Ruimte heeft een ruimte ervaring in het management van grote infrastructuur- en waterveiligheidsprojecten bij overheden, zoals het ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeentes, waarbij in het grootste deel van deze projecten de MIRT-systematiek gevolgd wordt. De medewerkers van WB de Ruimte hebben naast hun kennis van projecten, de vaardigheid om de kennis over te dragen in de vorm van workshops en trainingen.

De gedegen theoretische en praktische ervaring met adaptief programmeren van Stratelligence, gecombineerd met de praktische projecten en kennisoverdracht ervaring van WB de Ruimte, maakt de training adaptief programmeren tot succesvolle formule.

Gigi van Rhee (Stratelligence) en Liesbeth Verhage (WB de Ruimte) verzorgen de 2-daagse training.

Kosten
De kosten voor deze tweedaagse training bedragen 1.500 euro per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en catering gedurende de dag.

Opgeven voor de training
Als je belangstelling hebt voor de training kan je je opgeven voor via info(at)adaptief-programmeren.nl. Indien je nog vragen hebt over de training of aan de trainers kan je deze stellen via het hetzelfde emailadres. Na opgave krijg je een bevestiging voor deelname aan de training.
Bij de bevestiging van de training ontvang je een korte vragenlijst over jouw ervaring met adaptief programmeren en besluitvorming rond complexe projecten. De antwoorden op deze vragen gebruiken de trainers voor het fijn slijpen van het trainingsprogramma.

Annuleringsvoorwaarden
Voor een goede voorbereiding van de training is het van belang om te weten hoeveel en welke personen deelnemen aan de training. Mocht je toch niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt je een vervanger laten deelnemen. Annulering van de training kan tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training via info(at)adaptief-programmeren.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training in rekening te brengen.

Samenvatting

  • 2-Daagse training adaptief programmeren
  • 1e mogelijkheid: 24 september en 11 oktober 2018
  • 2e mogelijkheid: 31 oktober en 29 november 2018
  • De training wordt gegeven in Utrecht
  • De kosten voor de training bedragen 1.500 euro

Training adaptief programmeren op maat voor jouw organisatie
De training adaptief programmeren bieden wij ook aan als ‘incompany training’. De incompany training is onder andere geschikt voor beleidsafdelingen en/of projectteams die aan de slag gaan met adaptief programmeren. In dat geval wordt de training ‘op maat’ gemaakt voor het team en maken we in de training zo veel mogelijk gebruik van een eigen project als casus. Niet alleen leren over adaptief programmeren, maar tegelijkertijd toepassen op je eigen project! Voor informatie over de incompany training kunt u contact opnemen via info(at)adaptief-programmeren.nl

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons