Stationsgebied
Leiden

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
Gemeente Leiden

Rol:
Omgevingsmanager

Periode:
2020 - 2023

Wie:
José Biewenga

Iedere dag komen meer dan honderdduizend mensen in het Stationsgebied in Leiden. Het station is het zesde station van Nederland.

Door de groei van de Leidse regio staat deze dynamische plek onder druk. Het Stationsgebied moet een bruisende plek worden waar reizen, wonen, werken en ontspannen samenkomen. In 2020 gaat de gemeente Leiden in gesprek met de stad om te komen tot een Gebiedsvisie voor het Stationsgebied. In deze gebiedsvisie worden helder keuzes gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het Stationsgebied. In het gebied komen namelijk veel partijen en belangen samen. Om te komen tot een gedragen Gebiedsvisie staat participatie hoog op de agenda. Er worden zoveel mogelijk stakeholders die betrokken zijn bij het gebied uitgenodigd om mee te praten.

José Biewenga is vanuit WB de Ruimte betrokken als Omgevingsmanager Stationsgebied Leiden.  Als omgevingsmanager zorgt zij ervoor dat een aantal zaken goed geregeld is. Denk hierbij aan:

• het betrekken van de belanghebbenden bij het maken van plannen, zoals bij de gebiedsvisie Stationsgebied de komende periode;

• zorgen dat de omgeving tijdig en goed op de hoogte is van de plannen;

• het zorgen dat mensen weten waar ze terecht kunnen met vragen of klachten en dat deze worden beantwoord. Daardoor is de communicatie eenduidig.

De omgevingsmanager is daarmee de verbindende schakel tussen de gemeente Leiden en de belanghebbenden bij de ontwikkeling van het stationsgebied. 

In februari 2022 gaf de Stadskrant Leiden aandacht aan de ontwikkeling van het stationsgebied. In deze pdf is het hele stuk te lezen:

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons