Liesbeth Verhage

Contactgegevens

E-mail:
Liesbeth.Verhage(at)wbderuimte.nl

Telefoon:
06-50880102

Energiek, enthousiast, efficiënt: dat zijn drie kernwoorden die Liesbeth typeren. Met veel energie, plezier en een scherp analytisch vermogen werken naar een mooi resultaat. Samen met een team dat door haar enthousiasme meegenomen wordt in het project. Met elkaar efficiënt en hard werken en genieten van de behaalde mijlpalen!

Inhoudelijk is Liesbeth de laatste jaren met name betrokken bij projecten op het gebied van waterveiligheid. Vanuit haar achtergrond als fysisch geograaf is zijn prima in staat  om de raakvlakken tussen de technische en ruimtelijke disciplines te beheersen. De laatste jaren is zij gegroeid van projectleider op het gebied van milieueffectrapportages en planstudies naar algemeen project- en procesmanager van waterveiligheidsprojecten. Haar sterke kanten daarbij zijn: integraliteit van het project, omgevingsmanagement, organisatie van het project en het behalen van de gestelde doelen.

Naast haar werk in projecten werkt Liesbeth aan de ontwikkeling van trainingen op het gebied van adaptief programmeren en omgevingsmanagement.

projecten waar Liesbeth aan gewerkt heeft