Advies proces- en omgevingsplan
ker­nener­gie

Proces- en dialoogbegeleiding

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol:
Advies proces-en omgevingsplan

Periode:
najaar 2022

Wie:
Liesbeth Verhage,
Jochem Dijkshoorn,
Eline Wisse,
Florian Sloots,
Tom Radstaak,
Gerben Schuh­macher

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de in het coalitieakkoord geformuleerde ambitie tot bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale in Borssele en de bouw van een tweetal nieuwe kerncentrales. Naast de technische kant van deze opdracht, heeft ook de sociaal-maatschappelijke kant aandacht.

Een van de uitdagingen voor het opstellen van dit plan is het raakvlak en de interactie tussen de formele procedures en de participatie (informele procedures). Ook zijn er vragen over welke formele procedures, op welke manier gevolgd zouden kunnen worden, hoe deze met elkaar te vervlechten en hoe een versnelling teweeg gebracht kan worden, zonder af te doen aan de maatschappelijke context.

WB de Ruimte heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een verkenning uitgevoerd om te komen tot hoofdlijnen voor een proces-en omgevingsplan en om te adviseren over mogelijke vervolgstappen hierin.

In teamverband werkten Liesbeth, Gerben, Heleen, Jochem, Eline, Florian en Tom; ieder vanuit eigen expertise; aan dit advies. Hiervoor gebruikten ze hun eigen kennis en ervaring en via interactieve werksessies en gesprekken benutten ze ook de kennis en expertise van hun opdrachtgevers.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Tom Radstaak.

Bron afbeelding: EZP

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons