Opstellen par­ticipatiestrategie-
en plan NAS 2026

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol:
Projectleiding en participatie-advies en -begeleiding

Periode:
Februari 2024 - heden

Wie:
Romy Visser,
Tom Radstaak,
Liesbeth Verhage

De huidige Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) stamt uit 2016 en is toe aan een herziening. Daarom wordt begin 2024 gestart met de herziening, zodat in 2026 een nieuwe NAS vastgesteld kan worden. Deze NAS heeft als doel om de negatieve effecten van klimaatverandering voor Nederland te verkleinen of in ieder geval beheersbaar te houden. Het gaat om alle relevante klimaattrends (het wordt heter, natter, droger en de zeespiegel stijgt) en alle sectoren die geraakt worden door klimaatverandering (o.a. natuur, cultuur, energie, ICT & infrastructuur, gezondheid).

IenW streeft naar een breed gedragen NAS die tot stand komt met input vanuit de belangrijkste stakeholders. Een strategie die aansluit bij de samenleving en verbindend is. Dit vraagt om een inclusieve participatiestrategie en -plan. Aan WB de Ruimte is gevraagd om deze participatiestrategie en -plan op te stellen en een éérste participatiebijeenkomst te organiseren.

Romy, Tom en Liesbeth zijn als team aan de slag gegaan met deze participatiestrategie en het -plan. Waar Romy de rol heeft genomen als projectleider en adviseur, werkt Tom mee als adviseur. Liesbeth is als derde adviseur aangesloten om de kwaliteit te borgen.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons