Peter van Kleunen

Contactgegevens

E-mail:
Peter.vanKleunen@wbderuimte.nl

Telefoon:
06-12337414

LinkedIn:
Peter van Kleunen

Peter van Kleunen heeft ruime ervaring als manager van complexe vraagstukken. Een kenmerkend project was de aanpassing van een bijzonder dijkvak langs de IJssel (Bomendijk). Hiervoor is in 1993 ook het eerste MER geschreven voor dijkverzwaring en is de omgeving uitgebreid betrokken.
De aansluiting van de HSL-Zuid tussen België en Nederland vormde een andere management-uitdaging, alsmede onder andere het oplossen van drukgolf-en stofproblemen in tunnels. Met deze ervaring en kennis van materie en achterliggende belangen van partijen, leidt hij het project Spoorzone Ede.

Peter kan tussen en zo nodig ook boven de partijen staan. Door goed te luisteren en te reflecteren, is hij in staat de kern van het probleem te ontdekken en wordt hij gezien als een betrouwbare en consistente partner. In combinatie met een gedegen analyse van inhoud en belangen leidt dit tot overzicht, visie en resultaat.

Peter is ook directeur van WB de Ruimte. Daarmee brengt hij ook veel projectervaring en netwerk in het bedrijf.

Project van Peter van Kleunen

“Peter is een leider met een enorm ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Hij weet koers te zetten in een voor velen onoverzichtelijk werkterrein en boekt resultaat.”

Meer over Spoorzone Ede

Een project van Peter van Kleunen

“Peter bouwt aan vertrouwen in het team waar hij mee werkt, dit doet hij vanuit een goede analyse van de inhoud en de leden van het team.”

Meer over Spoorzone Ede

projecten waar Peter aan gewerkt heeft