Peter van Kleunen

Contactgegevens

E-mail:
Peter.vanKleunen@wbderuimte.nl

LinkedIn:
Peter van Kleunen

Ik werk al lang als (project)manager van complexe ruimtelijke vraagstukken, vaak in een roerige omgeving. Mijn eerste grote ervaring was in de begin jaren 90 met de aanpassing van een bijzonder waardevol dijkvak langs de IJssel (Bomendijk): het eerste dijkverzwaringsproject waarbij omgeving intensief betrokken werd, ook de eerste keer dat er een milieu-effect-rapportage is opgesteld en resulterend in een bijzondere oplossing. Ik ben, decennia later, nog steeds trots op dat resultaat: een onzichtbare damwand door de kruin van de dijk, aangebracht zonder de vele bomen te raken.

De jaren daarna werkte ik als projectmanager aan de hoogwaterbestrijding op de Zandmaas: een veel grootschaliger project met een heel andere aanpak. Maar ook: technisch ingewikkeld en in een gecompliceerde omgeving. Toen volgden de spoorlijnen en de Haagse (beleids)wereld. Allereerst als verantwoordelijke voor de planvorming van de hogesnelheidslijn naar Duistland (HSL-Oost). Een project dat uiteindelijk is stilgelegd omdat we ontdekten dat de (omgevings)kosten ruimschoots niet opwogen tegen de baten. Na de HSL-Oost volgende de HSL-Zuid. Ik heb daar ruim 10 jaar met veel plezier (en soms ook wat minder) gewerkt. In dit politiek beladen, organisatorisch bovenmatig complexe project, met partijen die elkaar niet altijd begrepen, ben ik vooral vanuit vervoersperspectief aan de slag geweest. Het ging dan vaak over technisch ingewikkelde problemen, die alleen partij overstijgend opgelost konden worden. Voorbeelden: de aansluiting met Belgiƫ, brandveiligheid in tunnels en treinen, het werkend krijgen van de treinbeveiliging (ERTMS) en het oplossen van drukgolf-en stofproblemen in tunnels. En ook heb ik de nodige (parlementaire) onderzoeken meegemaakt. En met al deze ervaring, kennis van materie en de vele achterliggende belangen partijen, leid ik nu al jaren, in nauwe samenwerking met ProRail en NS, het project Spoorzone Ede.

Ik kan tussen en zo nodig ook boven de partijen staan. Door goed te luisteren en te reflecteren, ben ik in staat de kern van het probleem te ontdekken en vervolgens tot een gezamenlijke aanpak te komen. Ik word gezien als een betrouwbare en consistente partner, die altijd een weg vooruit weet te vinden. Iemand die de brug kan slaan tussen ingewikkelde technische problemen en de bestuurlijke tafels.  

Naast deze projecten ben ik ook directeur van WB de Ruimte, samen met Liesbeth Verhage.Opdrachtgevers over Peter:
“Peter is een leider met een enorm ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Hij weet koers te zetten in een voor velen onoverzichtelijk werkterrein en boekt resultaat.”


“Peter bouwt aan vertrouwen in het team waar hij mee werkt, dit doet hij vanuit een goede analyse van de inhoud en de leden van het team.”

projecten van Peter