Spoorkruising
Ede-west

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Gemeente Ede

Rol:
Projectleider, Assistent Projectleider/Omgevingsmanagement

Periode:
2021 - Heden

Wie:
Peter van Kleunen

De gemeente Ede wil de maaswijdte van het fietsnetwerk aan de westzijde van Ede verkleinen om zo het fietsgebruik te stimuleren. Eén van de onderdelen van deze netwerkaanpassing is het realiseren van een nieuwe noord-zuidroute tussen de Rietkampen (Ede-zuid) en Kernhem (Ede-noord) via het bedrijventerrein Frankeneng, sportpark Peppelensteeg en de woonwijk Veldhuizen. Belangrijk onderdeel van deze route is de (ongelijkvloerse) kruising met de spoorlijn Utrecht – Arnhem.


Deze kruising wordt verder uitgewerkt ten behoeve van een uitvoeringsbesluit. Peter van Kleunen en Mees Arkesteijn waren in dit project betrokken als projectleider en assistent projectleider/omgevingsmanagement.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons