Klimaatadap­tatiestrategie
regio Alkmaar

Proces- en dialoogbegeleiding

Opdrachtgever:
Gemeente Heerhugowaard

Rol:
programma- en projectmanagement

Periode:
juli 2021 - heden

Wie:
Jochem Dijkshoorn,
Liesbeth Verhage,
Peter van Kleunen

De regio Alkmaar heeft in 2021 een klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Het doel is om in 2050 klimaatadaptief te zijn ingericht. Om deze doelstelling te bereiken zijn in de adaptatiestrategie proces- en uitvoeringsmaatregelen opgenomen, die thematisch en per gebied zijn onderverdeeld.

WB de Ruimte is gevraagd om te adviseren over organisatorische uitvoering van deze procesmaatregelen en om hiervoor een raming op te stellen. In een aantal werksessies is een gezamenlijke beeld voor een programmatische aanpak opgesteld en een bijbehorende organisatie, die aansluit op de huidige regionale organisatie. Ook is een inschatting gemaakt van de tijdsbesteding en kosten. Het uiteindelijke advies wordt aan het eind van dit jaar opgeleverd.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons