Cadzand –
Maritiem

Aanbestedings- en contractmanagement

Opdrachtgever:
Waterschap Scheldestromen

Rol:
Aanbestedingsdeskundige

Periode:
Eind 2013 - najaar 2016

Wie:
Gerben Schuh­macher

De Nederlandse kust is op een aantal delen in de afgelopen 10 jaar versterkt. In het HoogWaterBeschermingsProgramma-2 (HWBP-2) van Rijkswaterstaat werden dit de “Zwakke Schakels” genoemd.  Ook het waterschap Scheldestromen (WS) was hier volop mee bezig, onder meer met de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen. Dit traject Breskens – Cadzand is opgedeeld in 5 delen (in chronologische volgorde van uitvoering), zie ook onderstaande figuur:

 1. Nieuwvliet-Groede;
 2. Herdijkte Zwarte Polder;
 3. Breskens (in 3 delen: Scheldeveste, Veerplein en Badstrand);
 4. Waterdunen;
 5. Cadzand-Bad.

Het deel Cadzand-Bad was bijzonder omdat hier, naast het versterken van de waterkering met als initiërende partij waterschap Scheldestromen, tevens een jachthaven gerealiseerd moest worden door een groep regionale private initiatiefnemers. Daarnaast wilde de gemeente Sluis in het project om de ambitie ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte van de kuststrook in Cadzand-Bad, te verwezenlijken. Zodoende is het project Cadzand-Bad een integraal project geworden met 4 hoofdonderdelen en met samenwerking tussen drie initiërende partijen. Het totale project is genoemd: “CADZAND-Maritiem”. De hoofdonderdelen van dit project waren:

 • de Kustversterking, bestaande uit het aanleggen van twee nieuwe strekdammen (ter plaatse van een uitwateringsluis en Gemaal) en het aanleggen van nieuwe stukken duinen tegen de te versterken dijk;
 • de aanleg van een gebruiksgerede Jachthaven tussen de nieuwe strekdammen;
 • het opnieuw en verbeterd inrichten van de openbare ruimte;
 • het voorzien in de aanleg / aanpassing van de benodigde kabels en leidingen.

De drie initiatiefnemers van het project waren:

 1. Waterschap Scheldestromen
 2. Gemeente Sluis
 3. Yacht@Cadzand-Bad B.V.

Oplossing

De drie opdrachtgevers hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de risico’s werden verdeeld en waarin zij hebben afgesproken om de markt met één gezamenlijke aanbesteding te benaderen. De samenwerkingsovereenkomst is in januari 2014 gesloten en de aanbesteding van het project is in van eind 2013 tot mei 2014 succesvol doorlopen. De uitvoering van het project heeft plaatsgevonden in de periode van najaar 2014 tot najaar 2016.

Onze rol als integraal team van adviseurs in projectmanagement en aanbestedingsmanagement

Adviseurs van WB de Ruimte hebben de gezamenlijke aanpak van dit project bedacht, vormgegeven en gemanaged. In de uitvoering van het project heeft WB de Ruimte het contractmanagement en de projectbeheersing verzorgd.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons