Herin­richten van de station­somgeving
Breukelen

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Provincie Utrecht

Rol:
Projectmanager

Periode:
Oktober 2023 - Juli 2024

Wie:
Hans van Engelen­burg

Hans treedt in opdracht van de provincie Utrecht op als projectmanager namens de samenwerkende partijen voor de herinrichting van de openbare ruimte van stationsgebied Breukelen. De gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht, NS en ProRail zijn samenwerkingspartners in dit project.

Het station Breukelen groeit uit zijn jasje, het aantal reizigers stijgt. Station Breukelen is een belangrijk OV-knooppunt in de regio Utrecht. Het is voor veel reizigers een belangrijk overstappunt langs de A2 van auto naar de trein, ook wel mobiliteitshub genoemd. Er komen ook veel fietsers en busreizigers naar station Breukelen. De groei van het aantal reizigers heeft z’n weerslag op de belevingswaarde van reizigers en organisaties en de benodigde ruimte voor onder andere fiets- en autoparkeren rondom station Breukelen. Gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht, NS en ProRail onderzoeken de mogelijkheden om de openbare ruimte van deze stationsomgeving te verbeteren. Het doel van de herinrichting van het stationsgebied is de openbare ruimte te verfraaien, klimaatbestendiger in te richten, de sociale veiligheid te verbeteren, de verblijfskwaliteit te vergroten en goed te kijken hoe we de overstap van reizigers zo efficiënt en goed mogelijk kunnen laten verlopen.

Hans zelf over het project en zijn rol als projectmanager
Wat dit project leuk maakt is de samenwerking tussen partijen. De uitdaging of je er samen iets beters van kunt maken. Daarnaast is het ook lekker puzzelen op de vierkante meter: hoe passen al die functies in het gebied, hoe kan het functioneren van de overstapmachine beter? En uiteindelijk wil je dat het een stap verder komt: van plannen en visie naar realisatie. Hoe doe je dat? Het is ook een interessante financiële puzzel met zoveel partijen. Ieder zal buiten de eigen kaders moeten denken om er gezamenlijk uit te komen. Ik breng nieuwe inzichten mee in welke stappen te zetten om van plannen naar uitvoering te komen en hoe dat dan moet worden georganiseerd. Belangrijke elementen voor mij zijn een ambitieus-realistisch niveau in de plannen, tempo en aansluiting van de financiële bijdrage bij de gevoelde belangen.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons