Ener­gietran­sitie in
de Noor­doostpol­der

Opdrachtgever:
Gemeente Noordoostpolder

Rol:
Advisering

Periode:
juli 2022 - heden

Wie:
Jochem Dijkshoorn,
Bob Korf,
Gerben Schuh­macher

Energietransitie opgave de Munt B in de Noordoostpolder

WB de Ruimte en Qirion werken samen met de gemeente Noordoostpolder aan de energietransitie opgave van de  Noordoostpolder. Werksessies met de gemeente hebben geleid tot een aanpak waarbij door middel van experimenten de energie opgave wordt verkend en verder uitgewerkt. Het doel van de experimenten is het opleveren van kennis over de mogelijkheden van de gemeente om meer regie te krijgen over de energietransitie-opgave. Maar ook over de technische mogelijkheden en over de meest adequate publiek private verhoudingen; hoe krijgen de inwoners en het bedrijfsleven meer betrokkenheid?

Het eerste experiment richt zich op de uitbreiding van bedrijventerrein De Munt B. In de verkenning wordt onderzocht hoe bedrijventerrein de Munt B van energie kan worden voorzien, terwijl het net op rood staat. Vanuit verschillende invalhoeken (technisch, juridisch, planologisch, financieel etc.) worden oplossingsrichtingen verkend en vervolgens uitgewerkt tot concrete kansrijke oplossingen.

Deel dit project

Recente projecten van WB de Ruimte