Dit doen wij

Over (Decentrale) Ener­gietran­sitie

Ontwikkelingen

In deze onzekere tijd met een energiecrisis is de energietransitie in een stroomversnelling gekomen. Op landelijk niveau wordt er hard gewerkt om het aandeel opgewekte duurzame energie in de totale energielevering, sterk te vergroten. Daarin ligt ook de uitdaging om het fluctuerend aanbod beter op de vraag af te stemmen. Ook andere vormen van energievoorziening liggen onder het vergrootglas, zoals warmtenetten, waterstof en kernenergie. Oplossingen zoeken voor vraagstukken in de besluitvorming hiervoor zijn hard nodig om ook hier een versnelling te laten ontstaan.

Tegelijkertijd geloven wij dat een deel van de oplossing ligt in lokale/decentrale initiatieven om minder afhankelijk te worden van het landelijke (en het mondiale) netwerk. Op dit moment zien we overheden worstelen met de inhoudelijke materie, het maatschappelijke draagvlak en de verschillende petten die ze daarbij moet dragen. Door de versnippering van initiatieven is het lastig om overzicht te bewaren en de goede keuzes te maken.

Meerwaarde WB de Ruimte

Wij werken op dit moment aan verschillende aspecten van de energietransitie. Eén van onze sterke punten is het kunnen vertalen van beleid in concrete plannen, besluitvorming, acties en uiteindelijk uitvoering. We nemen deze kennis en ervaring uit onze andere werkgebieden mee naar de projecten op het gebied van energietransitie.

Zo is een deel van onze adviseurs en managers iedere dag bezig om de transportcapaciteit van het landelijk elektriciteitsnetwerk te vergroten, door gedegen planvorming van trace’s en contractmanagement voor de uitvoering. Anderen zijn bezig met nieuwe energieoplossingen, zoals de MER voor een waterstofleiding in Rotterdam en het proceduremanagement voor kernenergie.

Op het gebied van decentrale energietransitie werken adviseurs van WB de Ruimte aan kansen om met een Energie GebiedsOntwikkeling (EGO) aanpak kansen voor PPS te creëren. Door onze kennis van landelijke netwerk strategieën gecombineerd met ons netwerk kunnen we de goede partijen bij elkaar brengen om tot een sluitende businesscase te komen. Lokale overheden blijven wel betrokken maar hoeven niet meer zelf te trekken. Vanuit onze kennis en ervaring met complexe projecten kunnen we complexe participatietrajecten en omgevingsmanagement vormgeven. Onze juridische kennis voorkomt dat wetgeving hierbij belemmert en draagt bij aan evenwichtige contracten tussen partijen. WB de Ruimte is betrouwbaar door bij te dragen, risicodragend te investeren en verantwoording te nemen voor haar inbreng in EGO-projecten!

Onze ervaring: een greep uit ons portfolio:

Onze adviseurs en managers werken en werkte aan Milieurverkenning waterstofhub (MER) in de Rotterdamse Haven, trace’s voor een nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost, een verkenning voor de benodigde procedures voor kernenergie en energietransitie in de Noordoostpolder.

Opdrachtgevers en samenwerking

Voor deze opdrachten werken en werkten we samen met Tennet, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Qirion en onze partners bij wbNET.

Bekijk ook andere projecten van ons