Gebiedsvisie
Alton

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Rol:
Projectleider

Periode:
2017

Wie:
Jochem Dijkshoorn

Gebiedsvisie inclusief uitvoeringsprogramma voor Alton en het omliggende buitengebied.

Tuindersgebied Alton had behoefte aan een ruimtelijk-economische gebiedsvisie waarin een scherp en toekomstbestendig profiel voor het gebied is uitgewerkt. In samenwerking met Bureau Buiten en Terra Incognita heeft WB de Ruimte gewerkt aan een gebiedsvisie inclusief uitvoeringsprogramma voor het gebied. WB de Ruimte leverde de projectleider voor deze opdracht. Deze werkte daarnaast in samenwerking met Bureau Buiten aan het analyseren van beschikbare gegevens en het schrijven van de gebiedsvisie.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons