Dit doen wij

Over Projectmanagement

De managers van WB de Ruimte hebben ruime ervaring als het gaat om het aansturen van complexe projecten. Deze complexiteit manifesteert zich veelal in het feit dat – naast de veelzijdige fysieke inhoud – er sprake is van meerdere beïnvloedende en besluitende partijen. OV-knooppunten, grote spoorwegstations in hun stedelijke omgeving, zijn hier een sprekend voorbeeld van. Wat doen wij als wij dit soort projecten aansturen? In de eerste plaats bij ieder van die partijen een akkoord krijgen op het formuleren van een gezamenlijke doelstelling. Dat is namelijk hetgeen waar wij op terug moeten vallen als het in één van de onderdelen niet naar behoren loopt. Ten tweede het beheersen van de functionele logica. Er zijn “wetten en regels” in zo’n complex project die de logica van deelaspecten overschrijden. We zoeken dus naar het maatschappelijk optimum, de juiste volgorde en een optimale marktbenadering strategie. En ten derde: keihard werken en ervoor zorgen dat wij met professioneel gedrag de toets van kritiek kunnen weerstaan. Management in complexiteit vereist een goede technische en projectbeheerbasis. Mensen die tegen een stootje kunnen en die vanuit het project in zijn omgeving redenerend koersvast zijn. Wij zorgen dat die basis op orde is en streven ernaar om projecten door een goed samenwerkend team professionals te laten leiden.

Bekijk ook andere projecten van ons