Gemeente Roermond

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Gemeente Roermond

Rol:
Interimhoofd

Periode:
2016 – 2017

Huib van der Kolk vervulde vanuit WB de Ruimte bij de Gemeente Roermond de rol van interimmanager voor de afdelingen Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. Zijn opdracht was om de afdelingen meer proactief en strategisch te laten werken en de professionaliteit en het functioneren als team en als partner van de maatschappelijke omgeving te ontwikkelen. Gekozen is de afdelingen naar één afdeling om te vormen. Er zijn teams ingericht voor het ontwikkelen en realiseren van omvangrijke en complexe ruimtelijke plannen en (revitaliserings-)projecten met grote financiële of ruimtelijke impact in complexe politieke situaties. Met de afdeling zijn belangrijke resultaten geboekt bij onder andere woningbouwlocaties zoals Roerdelta, het integrale programma Vitale Binnenstad, Ontwikkeling van de Maasplassen als recreatiegebied, ontwikkeling van het stationsgebied en een economisch vitaliseringsprogramma, waaronder de oprichting van het Retail Innovation Centre, de herfinanciering van het Ontwikkelingsbedrijf Midden Limburg en het inhoud geven economisch programma van het Samenwerkingsverband Midden Limburg. Ook is bijgedragen aan de voorbereiding van de implementatie van de omgevingswet.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons