De toekomst van het
IJssel­meergebied

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol:
Projectleider

Periode:
2023 - heden

Wie:

Koen Mathot werkt sinds januari 2023 als projectleider Ruimtelijke Verkenning IJsselmeergebied.

De Ruimtelijke Verkenning is een van de zogenaamde werksporen binnen het bestuurlijke samenwerkingsverband van het IJsselmeergebied BPIJ (Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied) en is noodzakelijk om slimme keuzes te kunnen maken voor de toekomst.

Het doel is enerzijds een analyse uitvoeren waarin de kansen en knelpunten in het IJsselmeergebied in kaart worden gebracht. Want, niet alles kan meer overal in het gebied. Denk hierbij aan windmolenparken, zonneweides, drinkwaterwinning, zoetwatervoorziening en buitendijks bouwen. Vandaar de slimme keuzes die gemaakt moeten worden. Om zo in de toekomst, zeg over 100 jaar, geen probleem of knelpunt te hebben. En dat vraagt om het tweede doel van dit project, een afweegkader opstellen voor de bestuurders van het bestuurlijk platform om dit soort keuzes te kunnen maken.

Het totale speelveld is zeer complex en daarom de besluitvorming hierbinnen ook. Het afweegkader moet de bestuurders helpen om het goede gesprek te voeren met elkaar om zo afwegingen te kunnen maken voor de toekomst. Het klinkt abstract, maar men wil praktische handvatten gaan geven die de stakeholders en bestuurders echt gaan helpen. Het project heeft een doorlooptijd van ongeveer een jaar, maar het proces is daarna ook zeker niet af.

De rol van Koen is om, samen met Arcadis/ONE architecture/Smartland, dit project te begeleiden. Daarnaast is het zijn rol om de lessen en kennis die ze opdoen in dit project direct te delen met de stakeholders. Zo zal er meer gezamenlijk naar de grote opgaven gekeken worden in het gebied en ontstaat/blijft er begrip voor elkaars opgave. 

Bron afbeelding: Rijksoverheid

Bron luchtfoto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Lees er meer over in het Deltanieuws:

https://magazines.deltaprogramma.nl/deltanieuws/2022/01/friese-ijsselmeerkusthttps://magazines.deltaprogramma.nl/deltanieuws/2022/01/friese-ijsselmeerkust

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons