HSL Zuid

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat

Rol:
projectleiding, advies, contractmanagement

Periode:
1995 – 2012

Wie:
Peter van Kleunen,
Wim Korf,
Gerben Schuh­macher,
Peter Sandee

Eind jaren tachtig is de HSL-Zuid, de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en de Belgische grens, op de politieke agenda gekomen. Nederland zou hiermee worden aangesloten op het Trans Europese Netwerk van hogesnelheidslijnen. De HSL-Zuid is vormgegeven als een geïntegreerd vervoersproject met een overkoepelende contracteringsfilosofie. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stuurde het project direct aan. Deze destijds nieuwe aanpak betekende dat voor de onderbouw slechts enkele functionele Design Construct (DC)-contracten werden gesloten. De bovenbouw is in de markt gezet met een Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)-contract, met een looptijd van 25 jaar. Het vervoer is openbaar aanbesteed als concessie, met een looptijd van 15 jaar. Dit alles was zeer innovatief, ook binnen Europese verhoudingen. Tot het project behoorden ook omvangrijke aanpassingen van de naastliggende snelwegen A4 en A16. De aansluiting van de hogesnelheidsinfrastructuur op het conventionele spoor en op de Belgische hogesnelheidsinfrastructuur vereiste tenslotte enkele traditionele contracten.

WB heeft veel wortels in de projectorganisatie HSL-Zuid. Directieleden, partners en medewerkers van WB zijn vanaf 1995 verbonden geweest aan dit megaproject. WB leverde de projectdirecteur (1995-2001), projectmanagers voor de aanleg van de bovenbouw en voor het vervoer (1995-2008), een projectsecretaris (2003-2008), een juridisch adviseur en een aanbestedingsexpert (1998-2008). Ook adviseerde WB over de kwaliteitsborging van de organisatorische en technische afronding en over de systeemintegratie, de integrale veiligheid en de internationale relaties.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons