KRW Delfland

Management

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Delfland

Rol:
o.a. Programma kernteamlid, Projectmanager planvorming, Beleids- en projectmedewerker

Periode:
2017 - heden

Wie:
Bob Korf,
Hans van Engelen­burg,
Jos Geradts,
Mees Arkesteijn

Opgave

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert het Kaderrichtlijn Water (KRW)-programma Waterkwaliteit (voorheen De Groene Motor) uit. Binnen dit programma worden verschillende maatregelen geïnventariseerd en uitgevoerd om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. Samen met LievenseCSO en Bureau Waardenburg is WB de Ruimte gecontracteerd om als consortium bij te dragen aan het programma Waterkwaliteit.

Huidige werkzaamheden

WB de Ruimte associé Jos Geradts is sinds de start van de samenwerking tussen HH Delfland en het consortium werkzaam in het programma als kernteamlid. Zij is verantwoordelijk voor de implementatie van oplossingen voor de KRW-opgave binnen Delfland en vervult onder andere de rol van ambtelijk opdrachtgever voor werkgroepen en projecten. Daarnaast levert WB de Ruimte Bob Korf in de rol van projectmanager planvorming. Hij is verantwoordelijk voor de planontwikkeling van natte ecologische zones binnen Delfland. Tevens is hij als adviseur projectmanagement verbonden (geweest) aan verschillende werkgroepen binnen het programma. In deze rol helpt Bob bij het opstarten en planmatig vormgeven van werkgroepen. In een van deze werkgroepen is Mees Arkesteijn namens WB de Ruimte werkzaam in de rol van projectmedewerker. Ook werkt hij binnen het programma aan meerdere projecten waaronder als schrijver van een beleidsplan op het gebied van ecologisch vriendelijk beheer.

Eerdere bijdragen

In een eerder stadium heeft Bob Korf als schrijver van het beheerplan Oppervlaktewaterlichamen een bijdrage aan het programma (en de afdeling Assetmanagement) geleverd. Dit beheerplan is mede aanleiding geweest voor het ontstaan van verschillende werkgroepen binnen het programma Waterkwaliteit. Ten slotte heeft Hans van Engelenburg in een eerdere fase van dit programma de rol van procesmanager innovatie vervult waarbij hij initiatieven heeft georganiseerd om op een andere manier dan gebruikelijk maatregelen te ontwikkelen ten behoeve van de ecologie binnen Delfland.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons