Kader­richtlijn
Water

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Delfland

Rol:
Projectmanager planvorming, adviseur proces-projectmanagement

Periode:
2017 - heden

Wie:

Opgave

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert het Kaderrichtlijn Water (KRW)-programma Waterkwaliteit (voorheen De Groene Motor) uit. Binnen dit programma worden verschillende maatregelen geïnventariseerd en uitgevoerd om de kwaliteit van het water te verbeteren.

→ Lees hier een artikel van de betrokken hoogheemraad: klik hier.

Huidige werkzaamheden

Sinds 2018 was Bob Korf werkzaam als projectmanager planvorming bij het Programma. Voorheen namens het consortium WSP, Waardenburg en WB de Ruimte, en sinds februari 2022 namens WB de Ruimte. Hij was verantwoordelijk voor de planontwikkeling van natte ecologische zones binnen Delfland. Een van deze projecten is het project Oude Spui, waarbij ca 2 hectare natte natuur wordt gerealiseerd in Hoek van Holland. Tevens is hij als adviseur projectmanagement verbonden geweest aan verschillende werkgroepen binnen het programma. In deze rol hielp Bob bij het opstarten en planmatig vormgeven van werkgroepen.

→ Lees hier meer over dit project op de website van Delfland: klik hier.

Eerdere bijdragen

Van 2017 tot februari 2022 was WB de Ruimte samen met WSP en Bureau Waardenburg door het hoogheemraadschap gecontracteerd om als consortium bij te dragen aan het programma Waterkwaliteit. Sindsdien hebben meerdere WB de Ruimte collega’s een bijdrage geleverd aan het programma Waterkwaliteit, onder andere Jos Geradts (associé WB de Ruimte) als kernteamlid en mede vormgever van het programma en Hans van Engelenburg als procesmanager innovatie.

In een eerder stadium heeft Bob als schrijver van het beheerplan Oppervlaktewaterlichamen een bijdrage aan het programma (en de afdeling Assetmanagement) geleverd. Dit beheerplan is mede aanleiding geweest voor het ontstaan van verschillende werkgroepen binnen het programma Waterkwaliteit.

Lees in onderstaand pdf het artikel in tijdschrift Land+Water. Een samenwerking tussen het consortium en Delfland.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons