KRW Delfland

Management

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Delfland

Rol:
o.a. Schrijver beheerplan, Projectleider planvorming en Procesmanager innovatie

Periode:
2017 - heden

Wie:
Bob Korf,
Hans van Engelen­burg,
Jos Geradts

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert het Kaderrichtlijn Water (KRW)-programma De Groene Motor uit. Binnen dit programma worden verschillende maatregelen geïnventariseerd en uitgevoerd om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. Samen met LievenseCSO en Bureau Waardenburg is WB de Ruimte gecontracteerd om bij te dragen aan De Groene Motor.

WB de Ruimte heeft de schrijver van het beheerplan Oppervlaktewaterlichamen geleverd die daarna een adviesbijdrage heeft geleverd aan een spin-off project. WB de Ruimte levert op dit moment een projectleider planvorming die verantwoordelijk is voor de planontwikkeling van natte ecologische zones binnen Delfland. Een andere WB de Ruimte collega vervult de rol van procesmanager innovatie waarbij hij initiatieven organiseert om op een andere manier dan gebruikelijk maatregelen te ontwikkelen ten behoeve van de ecologie binnen Delfland.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons