KRW Delfland

Management

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Delfland

Rol:
De Groene Motor Teamleider planvorming en asset management

Periode:
2017 - heden

Wie:
Bob Korf,
Hans van Engelenburg

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert het Kaderrichtlijn Water (KRW)-programma De Groene Motor uit. Binnen dit programma worden verschillende maatregelen geïnventariseerd en uitgevoerd om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. Samen met LievenseCSO en Bureau Waardenburg is WB de Ruimte gecontracteerd om bij te dragen aan De Groene Motor.

WB de Ruimte levert een teamleider planvorming die de projectontwikkelaars aanstuurt en een schrijver van het beheerplan “watersystemen” die een coördinerende rol heeft in de implementatie van het beheerplan. Arjan de Vries is adviseur implementatie asset management voor het Hoogheemraadschap en tevens objectbeheerder Watergangen.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons