Procesad­vies, par­ticipatie en governance
Del­taprog­ramma Rijn

Advies & Management

Opdrachtgever:
Provincie Gelderland

Rol:
Procesadviseur

Periode:
April 2024 - heden

Wie:
Tom Radstaak

Het Deltaprogramma Rijn (DPR) is onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma en werkt aan de uitvoering van de deltabeslissingen en de voorkeursstrategie voor de Rijn. Het DPR draagt bij aan een toekomstbestendig rivierengebied door te zorgen voor bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke verbinding van partners en belanghebbenden in het Rijngebied en andere relevante betrokkenen en ruimtevragers, ook internationaal. En voor samenhang tussen opgaven in het gebied.

Het DPR is op dit moment in volop in (door)ontwikkeling. De aanleidingen hiervoor zijn onder andere de zesjaarlijkse herijking en de 1e fase-ontwikkelingen van IRM.

In het kader van deze doorontwikkeling van het Deltaprogramma Rijn zal Tom in dit project als procesadviseur aan de slag gaan. Zo zal hij advies geven over werkvormen, een procesarchitectuur en een participatie- en communicatiestrategie opzetten i.s.m. het communicatieteam. Daarnaast zal Tom diverse werksessies organiseren en begeleiden.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons