Provin­ciaal
inpas­singsplan

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Provincie Noord Holland

Rol:
inpassingsplan opstellen voor 5 windturbines van 2,5 megawatt in West-Friesland

Periode:
2015 -2017

Wie:
Hans van Engelen­burg

In opdracht van provincie Noord Holland voerde WB de Ruimte de projectleiding voor de ruimtelijke inpassingsprocedure voor windprak Westfrisia.

Windenergie ligt gevoelig. Overleg, transparantie en zorgvuldigheid zijn hier cruciaal. WB de Ruimte leverde in samenwerking met CSO Lievense projectleiding, procesmanagement en de juridische expertise.

Op 13 september 2010 heeft Windpark Westfrisia B.V. i.o. een verzoek ingediend ten behoeve van het ontwikkelen van een nieuw windpark van vijf windturbines parallel aan, en ten noorden van, de N302/Westfrisiaweg/uitbreiding N23. Op 1 april 2014 hebben GS vastgesteld dat het inpassingsplanverzoek (PIP verzoek) voor windpark Westfrisia uit 2010 onder de in 2012 vastgestelde overgangsregeling Wind op Land valt. Daarop heeft de provincie het verzoek tot opstarten van een PIP procedure in behandeling genomen. Om de dialoog in Medemblik/ West-Friesland te bevorderen zijn in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met een aantal belangrijke partijen; gemeente Medemblik, Dorpsraad Zwaagdijk West, Stuurgroep Tegenwind, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en Dorpsraad Zwaagdijk Oost. De belanghebbenden in dit gebied hebben een bewonersplatform opgericht om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter zijn de initiatiefnemer en het bewonersplatform in gesprek gegaan over het plan.

In februari 2017 namen studenten Sociale Wetenschappen een kijkje bij veertien organisaties, waar oud-studenten van hun opleiding werken. Een van deze organisaties was Provincie Noord-Holland. VU Magazine keek mee en schreef er een stukje over.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons