Asset­management
bij Waternet

Assetmanagement

Opdrachtgever:
Stichting Waternet

Rol:
Assetmanager

Periode:
2022 - heden

Wie:
Arjan de Vries

Vlak voor de zomer van 2022 is Arjan de Vries gestart bij de Stichting Waternet als assetmanager van het watersysteem en werkt hij samen met collega’s aan het verder uitbouwen van assetmanagement.

Belangrijke onderdelen van zijn werk zijn het waterbeheer voor het waterschap Amstel Gooi en Vecht en onderdelen van het vaarwegbeheer en nautisch beheer voor de gemeente Amsterdam en provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor het nieuw in te richten interne opdrachtgeverschap, voor de vertaling van het beleid naar uitvoering en het verder inrichten van het objectbeheer.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons