Watersysteem Hoog­heemraadschap
van Delfland

Assetmanagement

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Delfland

Rol:
Assetmanager

Periode:
2017-2019

Wie:
Arjan de Vries

In 2017 tot 2019 heeft Arjan samen met collega’s van het Hoogheemraadschap Delfland grote stappen gemaakt bij het ontwikkelen in implementeren van assetmanagement. Als kwartiermaker tactisch assetmanagement was hij verantwoordelijk voor het nieuw in te richten opdrachtgeverschap. Tevens trad hij op als gedelegeerd eigenaar van de objecten in het watersysteem en was hij verantwoordelijk voor het inrichten van het objectbeheer. Tenslotte werd Arjan ingezet voor het oplossen van complexe beheerdossiers.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons