Dit doen wij

Over Asset­management

Assetmanagement betreft het geheel van activiteiten waarmee een organisatie uitvoering geeft aan het optimaal beheren (gebruik en onderhoud) van maatschappelijke assets – alle fysieke infrastructuur- en openbare ruimtecomponenten – en de daarmee verbonden prestaties, risico’s en investeringen gedurende de gehele levenscyclus.

Makkelijk gezegd, maar als organisatie vaak een hele weg te gaan om dit aantoonbaar te maken. Assetmanagement implementeren gaat om het wezenlijk en structureel veranderen van de organisatie. Het beheer en onderhoud wordt gaandeweg op een nieuwe leest geschoeid, waardoor de organisatie daadwerkelijk inzicht krijgt in de relatie tussen prestaties, kosten en risico’s van de maatschappelijke assets. Het gaat vaak om trajecten die om een lange adem vragen.

Wat WB de Ruimte doet is het adviseren en managen van een integrale en nuchtere aanpak bij implementatietrajecten assetmanagement. Naast de inhoud gaat het vooral om het managen van mensen in een zich veranderende organisatie. Wij bieden vooral meerwaarde bij de sturing op en beheersing van implementatietrajecten. De managementvraagstukken die gaandeweg zullen ontstaan zal WB de Ruimte samen met het management en de organisatie beantwoorden. We hebben hiervoor geen panklare oplossingen, omdat iedere beheerorganisatie uniek is. Wel kiezen wij nadrukkelijk voor integraliteit in de aanpak en het samen met de organisatie doorlopen van een ontwikkeling, zodat assetmanagement ook echt beklijfd.

Bekijk ook andere projecten van ons