Wind op Land

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Provincie Noord Holland

Rol:
projectleiding voor het programma Wind op Land

Periode:
2014 -2018

Wie:
Hans van Engelen­burg

In samenwerking met een team van de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied leverde WB de Ruimte de projectleiding voor het programma Wind op Land van de provincie Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland heeft afspraken gemaakt met het Rijk over hoeveel windenergie zij op land mogelijk moeten maken in 2020. De taak voor de provincie Noord-Holland is in totaal 685,5 megawatt (MW) ruimtelijk mogelijk te maken. Meer dan de helft is gerealiseerd door bestaande windturbines. Bovendien wordt in de polder Wieringermeer een windpark gebouwd van circa 250 MW. Er waren ook nog 6 aanvragen voor windparken in behandeling richting definitieve vergunningverlening, zodat de provincie voldoet aan de afspraken.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons