Ken­nismid­dag OM HDSR

Op 9 januari organiseerde WB de Ruimte in samenwerking met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijlanden (HDSR) een kennismiddag omgevingsmanagement.

De middag begon met een kennismaking aan de hand van een aantal stellingen over omgevingsmanagement. Zo ontstonden er gelijk leuke discussies.
Na de stellingen gingen we twee groepen uiteen voor de ronde tafel gesprekken.

  • Jochem Dijkshoorn besprak zijn project bij TenneT. Hij is omgevingsmanager bij de aanleg van het nieuwe 380kv Tracé van Tilburg naar Rilland. Jochem gaf uitleg over hoe het project tot stand is gekomen, de besluitvorming en de voorbereidingsfase. Een belangrijke opgave bij dit project is hoe je de verschillende stakeholders betrekt.
  • Het andere rondetafelgesprek ging over de totstandkoming van de Watervisie Gouda. Heleen Sarink heeft samen met verschillende belangenpartijen de handen ineen geslagen om een gezamenlijke watervisie te realiseren. Alle partijen hebben een belang, maar hoe zorg je dat deze belangen bij elkaar komen in een, door elke partij, gedragen watervisie. Dit is uiteindelijk gelukt en deze is aangeboden aan de gemeente Gouda en het waterschap Rijnland.

Het was een middag vol nieuwe inzichten en leuke discussies. Waarna we natuurlijk afsloten met een gezellige borrel.

Iedereen bedankt voor de deelname en de organisatie!