Tracékeuze 380 kV
hoogspan­ningsver­binding

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Gemeente Oosterhout / TenneT TSO

Rol:
Projectleider, Strategisch adviseur, Kwaliteitsborging/senior specialist planstudies, Planoloog/specialist plan- en tracétudies, Omgevingsmanager

Periode:
2015 – 2020

Wie:
Hans van Engelen­burg,
Wim Korf,
Heleen Sarink,
Jochem Dijkshoorn


Ondersteuning Regio West-Brabant bij tracékeuze 380 kV hoogspanningsverbinding

WB de Ruimte ondersteunde vanaf 2015 de regio West-Brabant in hun gesprek met TenneT en het Ministerie van EZ over de tracering van de Zuidwest 380 kV. In samenwerking met Laborelec heeft WB de Ruimte met de betrokken gemeenten en bewonersgroepen alternatieve tracés in kaart gebracht. Deze zijn besproken met TenneT en het Ministerie. Uiteindelijk is het de regio in 2017 gelukt om een meest gedragen tracé voor te stellen aan de minister. Een mooi voorbeeld van participatieplanologie. Jan Knoop van de gemeente Oosterhout: “WB de Ruimte is gevraagd voor de technisch inhoudelijke ondersteuning, maar bracht veel meer. Kennis, kunde, enthousiasme en vooral ook verbinding”,

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons