Strategische positionering knooppunt Leiden

Naast onze collega José Biewenga, zijn nu ook Huib van der Kolk en Eline Wisse actief binnen de gemeente Leiden.

Waar José de rol van omgevingsmanager op zich neemt, helpen Huib en Eline bij het vormen van een coalitie met de belangrijke partijen in het stationsgebied.

Lees hier meer over het project waarbij ze werken aan een partnerschap om gericht overeenstemming te bereiken over de ambitie, de concrete opgave, de vorm van samenwerking en de manier van bekostiging.