Strategische positionering
knooppunt Leiden

Proces- en dialoogbegeleiding

Opdrachtgever:
Gemeente Leiden

Rol:
Ondersteuning strategiebepaling en coalitievorming

Periode:
maart 2020 - heden

Wie:
Eline Wisse

De gemeente Leiden is bezig met de planvorming van het station Leiden Centraal, de ontwikkeling van het stationsgebied en de OV knoop. Het stationsgebied transformeert naar een levendige buurt met meer woningen en meer werkplekken. De reizigersaantallen zullen toenemen wat het noodzakelijk maakt om het station op te waarderen. In het stationsgebied staan drie opgaves centraal:

– een verstedelijkingsopgave: forse verdichting met woningen en bedrijven
– een economische opgave: faciliteren Bio Science Park als economische toplocatie
– een mobiliteitsopgave: het mobiliteitsknooppunt zo uitbreiden dat veel meer mensen snel kunnen overstappen en aangenaam verblijven

WB de Ruimte was gevraagd om gemeente Leiden te helpen bij het vormen van een coalitie met de belangrijke partijen in het stationsgebied, zoals het Ministerie van I&W, ProRail, NS, Provincie Zuid Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en andere stakeholders. Van belang is overeenstemming te bereiken over de ambitie, de concrete opgave, de vorm van de samenwerking en de manier van bekostiging. Huib van der Kolk en Eline Wisse werkten aan een partnerschap waarin ze gericht voortgang kunnen bereiken in de ontwikkeling van het knooppunt en het gebied. Onze collega José Biewenga is betrokken bij dit project als omgevingsmanager. Ze is daarmee de verbindende schakel tussen de gemeente Leiden en de belanghebbenden

Het traject is onderdeel van het project Mobiliteit en Verstedelijking zuidelijke Randstad, waarin Rijk en regio samen werken. Het project is onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte van het Rijk. De bedoeling was dat op basis van het lopende proces in november 2020 besluitvorming plaatsvindt zodat partijen daarna in een zogenoemde MIRT-verkenning de plannen gezamenlijk verder uit kunnen werken.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons