Brandweer oefenplaats
Schiphol

mer-procedure en milieueffectrapport (MER)

Opdrachtgever:
Schiphol Real Estate

Rol:
Adviseur m.e.r.

Periode:
2020

Wie:
Eline Wisse,
Heleen Sarink

Amsterdam Airport Schiphol heeft een eigen brandweerkorps. De luchthavenbrandweer dient bij een luchtvaartincident binnen drie minuten na een melding ter plaatse te zijn. Om te waarborgen dat de brandweer snel ter plaatse is, zijn er drie brandweerposten: Post Sloten, Post Rijk en Post Vijfhuizen. Het bestrijden van een vliegtuigbrand is specialistisch werk. Om hierop voorbereid te zijn heeft het brandweerkorps van Schiphol een brandweer oefenplaats (BROEF) met een oefenvliegtuig (FireFly).  Met de FireFly is het mogelijk om motorbranden, landingsgestelbranden, een gebroken vleugelbrand of een oppervlaktebrand te simuleren. Hierdoor kunnen diverse incidenten goed nagebootst worden. De brandweer heeft een aantal crashtenders waarmee de branden kunnen worden geblust.

Een crashtender tijdens een motorbrand oefening op de FireFly

De BROEF ligt momenteel naast de Zwanenburgbaan. Op die locatie worden plannen ontwikkeld om een tijdelijke Terminal Noordwest te ontwikkelen en wordt de capaciteit voor tijdelijke stalling van vliegtuigen vergroot. Daarom vindt onderzoek plaats naar de aanpassing of verplaatsing van de BROEF naar een andere locatie. Schiphol heeft hiervoor is een locatie aan de oostzijde van de Polderbaan, ter hoogte van brandweerpost Vijfhuizen op het oog.

Eline Wisse, Mees Arkesteijn en Heleen Sarink hebben hiervoor een aanmeldnotitie opgesteld. Hierin is de milieu-informatie opgenomen aan de hand waarvan de gemeente Haarlemmermeer kan nagaan en motiveren of belangrijke negatieve milieugevolgen zijn uit te sluiten of dat er een Milieueffectrapport opgesteld moet worden. De gemeente neemt de motivering hierover op in een ‘vormvrije m.e.r.-beoordelingsbeslissing’. De initiatiefnemer, de Schiphol Group, bespreekt de aanmeldnotitie daarom met de gemeente Haarlemmermeer.

Wilt u meer weten over dit project: bel dan met Eline Wisse

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons