Dit doen wij

Over mer-procedure en milieuef­fectrap­port (MER)

wb de ruimte is vaak in de planontwikkelingsfase van projecten actief. Deze fase wordt afgesloten met formele besluitvorming door een overheid. Ten behoeve hiervan is soms een onderzoek naar milieueffecten noodzakelijk en moet een Milieueffectrapport (MER) opgesteld worden. Dat vloeit voort uit het Besluit m.e.r. en – onder de komende Omgevingswet – het Omgevingsbesluit. In dat geval moet de mer-procedure worden doorlopen.

wb de ruimte is ervaren in het doorlopen van mer-procedures, inclusief het opstellen van de hiervoor benodigde producten, of het nu een Notitie Reikwijdte en Detailniveau is, een Milieueffectrapport of een Aanmeldnotitie MER. We kunnen deze producten ook op de markt zetten en begeleiden. Ons portfolio is lang en betreft veel projecten. Recent hebben wij het MER Schiphol begeleid en het MER 380 kV Zuidwest Oost opgesteld. Momenteel zijn wij betrokken bij de mer-procedure voor een drinkwaterproject en voor een afvalwaterzuivering en enkele Aanmeldnotities over energietransitie. Ook geven we cursus mer aan het ministerie I&W.

Bekijk ook andere projecten van ons