Programma
Kustlijnzorg

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
RWS Zee & Delta

Rol:
Omgevingsmanager en projectleider

Periode:
2016 - heden

Wie:
Liesbeth Verhage

In de Noordzee wordt jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van zandsuppleties te beschermen tegen overstroming. Het zand wordt hierbij aangebracht op het strand of op de vooroever. Deze suppleties zorgen ervoor dat de basiskustlijn wordt gehandhaafd en dat het kustfundament meegroeit met de stijging van de zeespiegel. Het benodigde zand voor het uitvoeren van de suppleties wordt in de Noordzee tussen de doorgaande NAP -20 m dieptelijn en de 12-mijlsgrens, buiten het kustfundament, gewonnen. Om de voortgang van deze winning ook na 2017 mogelijk te maken wordt een MER voorbereid waarin de milieueffecten van het winnen van zand in beeld worden gebracht ten behoeve van de ontgrondingsvergunning. Daarnaast worden de effecten van de winning van de afgelopen 5 jaar gemonitord en geƫvalueerd in het zogenaamde MEP (Monitoring en Evaluatie programma). Het MER en MEP wordt uitgevoerd in samenwerking met La MER, de stichting waarin de commerciƫle zandwinners van ophoogzand zich hebben verenigd.

WB de ruimte is actief in het strategisch omgevingsmanagement van het programma Kustlijnzorg. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de projectleiding van het MER en het MEP en de samenwerking met de Stichting La MER.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons