Zuid-West 380 kV Oost:
een nieuwe hoogspan­ningsver­binding

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
TenneT

Rol:
Omgevingsmanagement, Inkoop

Periode:
2017 - Heden

Wie:
Heleen Sarink,
Peter Sandee,
Jochem Dijkshoorn,
Catelijn Mul­ler-Vencken

In Zeeland wordt veel energie geproduceerd: veel meer dan er wordt verbruikt. TenneT werkt daarom aan een nieuwe hoogspanningsverbinding verbinding die de energie naar Tilburg transporteert. Vanaf daar kan de energie over het hele land verdeeld worden. Jochem en Heleen zijn sinds 2017 betrokken bij de planstudie voor de aanleg van de verbinding tussen Rilland en Tilburg. Jochem als omgevingsmanager, Heleen in de voorbereiding van het Milieueffectrapport. Het is een groot project met een lange en complexe voorgeschiedenis.

Sinds 2017 is er gewerkt aan de keuze van een voorkeurstracé en de optimalisatie van hiervan. Jochem heeft vooral gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de samenwerkende overheden en met betrokkenen langs het tracé. Er zijn vele werkateliers met de omgeving georganiseerd en de samenwerkende overheden weten exact waar zij mee te maken krijgen. Jochem en Heleen hebben samen gewerkt aan de rapportage hierover in de vorm van projectboeken. Heleen heeft het MER onder haar hoede genomen en gezorgd voor een positief tussenadvies door de Commissie m.e.r.. Jochem en Heleen hebben in deze opdracht nauw samengewerkt met William Hartman en Antje Tenhaaf, zij zijn actief in WB Net, het netwerk van WB de Ruimte. Ook Catelijn Muller is al jaren betrokken bij het project als projectleider aanbestedingen. Zij is betrokken bij het uitdenken van de inkoopstrategie, stuurt namens het project de vele aanbestedingsteams aan en draagt tevens inhoudelijk bij aan contractdocumenten. De aanbestedingen variëren in fase en omvang. In eerste instantie gaat het om de grote aanbestedingen inzake engineering en onderzoeken en vervolgens de bouw- en leveringsaanbestedingen. De aanbestedingen variëren van > € 1 tot ca €100 mln. De bouwfase en de aanbestedingen zijn complex door hun vele onderlinge raakvlakken, dit vloeit voort uit de bundeling van het tracé met bestaande (hoogspannings)infrastructuur en door een specialistische markt.

Nu de uitvoering in zicht komt is ook Peter aan boord gekomen bij Zuid-West 380 kV Oost. Hij houdt zich bij TenneT bezig met de inkoop van meerdere contracten.

Meer weten over dit project? Kijk dan naar zuid-west380kvoost.

Foto: TenneT

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons