Dit doen wij

Over Omgevingsmanagement en par­ticipatie

WB de Ruimte werkt graag aan projecten met maatschappelijke meerwaarde, projecten die er toe doen.

Voor onze omgevingsmanagers staat altijd de vraag centraal hoe een project, samen met haar omgeving en in haar omgeving het beste gerealiseerd kan worden. Wij denken dat maximaal (bestuurlijk) draagvlak voor deze projecten bereikt wordt door van meet af aan een goede relatie op te bouwen met de betrokken stakeholders. Overheden, belanghebbende organisaties en zeker omwonenden kennen de omgeving immers het beste.

De omgevingsmanagers van WB de Ruimte zien dit als hun kerntaak. Door transparant te zijn en samen op te trekken met betrokkenen kan vaak meerwaarde gerealiseerd worden en kan voorkómen worden dat onnodige weerstand ontstaat die in een later stadium gerepareerd moet worden. Onze omgevingsmanagers bemoeien zich dan ook graag met het ontwerpproces van de projecten waarin zij werken, om de belangen van de omgeving in te brengen.

We trekken samen met de projectmanager op om de plannen uit te leggen en op het juiste moment besluitvorming te krijgen. Onze omgevingsmanagers hebben veel ervaring met het doorlopen van formele besluitvormingsprocedures en het opstellen van bestuursstukken, en andere onderbouwende stukken, zoals milieueffectrapporten.

In de uitvoering zijn onze omgevingsmanagers onder andere betrokken bij vergunningtrajecten en begeleiding van werkzaamheden rond kabels en leidingen, natuur en archeologie. Ook bij deze werkzaamheden blijft de relatie met de omgeving een sturende factor voor het handelen van de omgevingsmanager.

Bekijk ook andere projecten van ons