Kustwerk Katwijk

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Katwijk

Rol:
Projectleiding planstudie, aanbestedingsmanagement, contractmanagement, omgevingsmanagement, manager projectbeheersing, risicomanagement en projectsecretariaat.

Periode:
2009 - 2015

Wie:
Liesbeth Verhage,
Peter Sandee

De waterkering bij de kustplaats Katwijk voldeed niet aan de wettelijke veiligheidsnormen en was één van de Zwakke Schakel projecten op het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Tegelijkertijd was de parkeerdruk in Katwijk aan zee hoog. Deze twee uitdagingen zijn gecombineerd in het project Kustwerk Katwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkte sinds 2009 in samenwerking met de gemeente Katwijk aan een nieuwe kust.

In 2013 is de realisatie gestart van een zogenaamde ‘dijk in duin’, gecombineerd met de aanleg van een parkeergarage tussen de dijk en de boulevard. Het hele gebied werd tevens opnieuw ingericht voor recreatie.
WB de Ruimte was sinds 2009 betrokken bij dit project. In eerste instantie als projectleider voor de integrale planstudie. Vanaf 2012 organiseerde WB de Ruimte de aanbesteding en uitvoering van dit project vanuit de opdrachtgevende organisatie Kustwerk Katwijk.

De volgende functies werden voor Kustwerk Katwijk ingevuld door WB de Ruimte: projectleider integrale planstudie, advisering marktbenadering, advisering en opstellen samenwerkingsovereenkomsten, tendermanager, contractmanager, manager conditionering in het omgevingsteam, manager bedrijfsvoering, risicomanager en projectsecretaris.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons