Par­ticipatie-ad­vies
ministerie van IenW

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol:
Adviseur participatie

Periode:
September 2022 - heden

Wie:
Tom Radstaak

Tom Radstaak werkt sinds september 2022 als adviseur participatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het ministerie van IenW heeft participatie met de omgeving benoemd als belangrijk element in de beleidsvorming in alle werkvelden van het ministerie. De directie Participatie speelt een belangrijke rol bij de kennisontwikkeling en implementatie van deze werkwijze binnen het ministerie.

Vanuit zijn adviesrol begeleidt en adviseert Tom verschillende projectmanagers en projectteams bij het opzetten van een participatieplan. Goed nadenken over de doelen die je met participatie wil bereiken en de aanpak en strategie daarbij zijn daarbij belangrijk. Naast het advieswerk voor projecten werkt hij samen met de andere adviseurs aan kennisontwikkeling op het gebied van participatie, zoals bijvoorbeeld de handreiking ‘structurele stakeholderbetrokkenheid’. Ook heeft Tom geadviseerd over het opzetten en uitvoeren van pilots met de participatiemethode PWE in MIRT-projecten.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons