Spoorzone Zwolle

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Gemeente Zwolle

Rol:
Projectleider en juridisch adviseur

Periode:
2015 - 2021

Wie:
Wim Korf,
Gerben Schuh­macher

Het station en de directe stedelijke omgeving in Zwolle: in 2013 zijn er besluiten genomen over investeringen in de openbare ruimte, maar toen ontbrak er een samenhangend plan. Er kwam een zogenaamd ‘ontwikkelperspectief’, dat is verfilmd en op de website van de gemeente Zwolle te zien.

Nu is het grotendeels af: een groene en gastvrije stadsentree met een klimaatrobuuste ondergrondse fietsenstalling.

Vanuit WB de Ruimte is Wim Korf als projectmanager vanuit de gemeente aan dit project verbonden geweest. Hij heeft de afgelopen jaren samen met de spoorse partijen en de Provincie Overijssel aan deze opgave gewerkt. Het ontwikkelperspectief is de basis voor de afbouw van het stationsgebied geweest en het gaf kaders voor de ontwikkeling van het omliggende gebied.

Daarnaast was Gerben Schuhmacher vanaf 2019 actief als juridisch adviseur voor dit spoorzone project.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons