Spoorzone Zwolle

Management

Opdrachtgever:
Gemeente Zwolle

Rol:
Projectleider en juridisch adviseur

Periode:
2015 - heden

Wie:
Wim Korf,
Gerben Schuh­macher

Het station en de directe stedelijke omgeving in Zwolle is nog niet af. Er is weliswaar een reizigerstunnel aangelegd en er zijn in 2013 besluiten genomen over investeringen in de openbare ruimte, maar er ontbrak een samenhangend plan. Dat is er nu: het zogenaamde ‘ontwikkelperspectief’, dat is verfilmd en op de website van de gemeente Zwolle te zien.

Vanuit WB de Ruimte is Wim Korf als projectmanager vanuit de gemeente aan dit project verbonden. Hij heeft de afgelopen jaren samen met de spoorse partijen en de Provincie Overijssel aan deze opgave gewerkt. Het ontwikkelperspectief is de basis voor de afbouw van het stationsgebied en het geeft kaders voor de ontwikkeling van het omliggende gebied. In de komende jaren wordt het gerealiseerd.

Daarnaast is Gerben Schuhmacher sinds 2019 actief als juridisch adviseur voor dit spoorzone project.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons