TenneT – Zuidwest
Oost 380 kV

Aanbestedings- en contractmanagement

Opdrachtgever:
TenneT TSO

Rol:
Strategisch Inkoper, Projectleider aanbestedingen, Contractmanagement

Periode:
2018 - heden

Wie:
Peter Sandee,
Catelijn Mul­ler-Vencken

Het project Zuid-West 380 kV Oost is de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding die loopt van hoogspanningsstation Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV station Tilburg. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg heeft te weinig capaciteit om de duurzame elektriciteit te transporteren die in de toekomst wordt opgewekt door bijvoorbeeld windparken op zee. Daarnaast is onderhoud aan de bestaande verbinding niet mogelijk zonder de hoeveelheid elektriciteit die over de lijn wordt getransporteerd, te verminderen.

WB de Ruimte is procesmatig en inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingen om het project te realiseren. Het gaat om circa 15 aanbestedingen (ca  40 contracten). Onze collega Catelijn Muller-Vencken is de projectleider aanbestedingen van het project ZWO en is verantwoordelijk voor de aansturing van het in samenhang voorbereiden van de aanbestedingen en stuurt de aanbestedingsteams aan tot publicatie. Ook schrijft zij mee aan diverse contractdocumenten. In de uitvoering is zij verantwoordelijk voor de integrale planning van het project en de tijdigheid en kwaliteit van leveranties om het bouwproces te faciliteren.

Onze collega Peter Sandee is inkoper van meerdere van deze aanbestedingen en verantwoordelijk voor de afstemming met inschrijvers het selectieproces en schrijft ook diverse contractdocumenten. Ook is hij contractmanager van enkele contracten.

Bron afbeelding: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/publicaties Projectboek 4

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons