WB Next – Bewoner­savond
Poortstraat

Omgevingsmanagement en participatie

Rol:
Vormgeving en organisatie

Periode:
2020

Wie:
Eline Wisse

Bewoners van de Poortstaat (wijk Wittevrouwen te Utrecht) hebben initiatief genomen om na te denken over de toekomst van hun straat. Om ervaring op te doen in dit soort omgevingsprojecten hebben jonge medewerkers van WB de Ruimte (WB Next) Eline Wisse, Mees Arkesteijn en Floor Zomerdijk meegewerkt aan de opzet en organisatie van een bewonersavond.


Bureauonderzoek
Als voorbereiding op de bewonersavond heeft WB Next een bureauonderzoek uitgevoerd. Het doel hiervan was een eerste analyse te doen naar de huidige situatie van de Poortstraat. Dit bureauonderzoek bestond onder andere uit een ambitiewebsessie, stakeholderanalyse, data-analyse en een locatiebezoek. Dit bureauonderzoek is gebruikt bij de bewonersavond.

Overpopulatie van fietsen in de Poortstraat


Bewonersavond
De bewonersavond is vormgegeven in samenwerking met het bewonersinitiatief van de Poortstraat en Gemeente Utrecht. Op basis van ons bureauonderzoek heeft WB Next een voorstel gedaan voor de avond en in overleg aangepast. Op 9 september kwamen we met zo’n 30 mensen in de Jenaplanschool te Wittevrouwen samen. Agenda van die avond: het inventariseren van ‘dromen’, ‘kansen’ en ‘zorgen’. Het was erg fijn dat ook een wijkadviseur van de Gemeente Utrecht aanwezig was om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken. Op de avond zijn er drie groepen enthousiast aan de slag geweest: ze hadden vergelijkbare dromen, een heel palet aan concrete zorgen, maar zagen ook kansen. Mooi resultaat is dat aanwezigen doorgaan in 5 verschillende werkgroepen met de thema’s sociale cohesie, duurzaamheid/milieu, fietsparkeren, groen en verkeer. WB next biedt daarbij ondersteuning.

Bewoners denken na over dromen, kansen en zorgen tijdens de bewonersavond

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons